Natuurfederatie Geertruidenberg

De Natuurfederatie Geertruidenberg is ontstaan uit een samenwerking tussen twee vrijwilligersorganisaties met hart voor de natuur, de Uilenwerkgroep Dongemond uit Geertruidenberg en Stichting Koningspark uit Raamsdonksveer. Het doel van de natuurfederatie is o.a. de ontwikkeling van de natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten binnen de gemeente Geertruidenberg.

Dit doen we door middel van het initiëren van projecten op het gebied van duurzaamheid, natuurontwikkeling en klimaatverbetering.

De Uilenwerkgroep Dongemond en Stichting Koningspark zijn al aangesloten bij de Natuurfederatie Geertruidenberg,  maar iedere stichting, werkgroep, vereniging of club die zich bezighoudt met de natuur in de breedste zin van het woord kan zich kosteloos bij de NFG aansluiten. Hiermee staan we sterker en creëren we meer draagvlak richting politiek en andere belanghebbenden.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Doe mee!

Sluit je ook aan bij de Natuurfederatie Geertruidenberg! We vragen geen bijdrage, alleen je vrijwillige inzet. Aansluiten bij de Natuurfederatie is mogelijk voor organisaties en particulieren.

Sluit je aan bij Natuurfederatie Geertruidenberg

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Nulmeting bestuivende insecten Emmaweg Geertruidenberg

Visie Buitengebied Geertruidenberg

Thema-avond bijen en invoeren van waarnemingen

NFG OP FACEBOOK

Onderhoud aan oeverzwaluwwand in volle gang💪👍 ...

View on Facebook

NLDelta gaat begin 2021 een statusaanvraag indienen om natuurlijke gebieden te verbinden. Daarmee zou het Nationaal Park De Biesbosch samen met het Haringvliet straks de NLDelta vormen. In de statusaanvraag staat onder meer het volgende: ‘Aan de Brabantse zijde zijn er twee gebieden ter hoogte van Geertruidenberg die op basis van het getijdenlandschap tot de NLDelta kunnen behoren, maar waar nog extra overleg met stakeholders, waaronder Brabant Delta en de gemeente Geertruidenberg, nodig is.’

Natuurfederatie Geertruidenberg heeft de ambitie natuur te versterken en natuurgebieden te verbinden en steunt het initiatief dan ook van harte. Het bestuur van de Natuurfederatie heeft het college en de raad van de gemeente Geertruidenberg schriftelijk verzocht de ambitie van NLDelta op te pakken en zich in te zetten om dit ambitieuze plan te realiseren. Ambities die onder meer gaan over optimaal verbonden natuurgebieden, betere leefbaarheid, goede verbindingen, een herkenbare identiteit, trotse bewoners en (inter)nationale bekendheid van NLDelta met daarin Geertruidenberg als ‘Poort naar de Biesbosch’. Met andere woorden: NLDelta biedt de kans om de Biesbosch en Geertruidenberg voor toeristen en recreanten nog aantrekkelijker te maken.

Door Jan Hoek

‘Natuurgebieden duurzaam en robuust verbinden is een van de grootste doelstellingen dit decennium om biodiversiteitsverlies te stoppen. Wij zetten ons hier regionaal voor in, maar ook bij projecten binnen te gemeente om soorten te behouden.’ Dat schrijft secretaris Peter Verwaters namens Natuurfederatie Geertruidenberg aan de gemeentebestuurders. Samen met voorzitter Frans Peters en penningmeester John Gaasbeek vormt hij het bestuur van de Natuurfederatie, die is ontstaan uit een samenwerking tussen twee vrijwilligersorganisaties met hart voor de natuur, de Uilenwerkgroep Dongemond uit Geertruidenberg en Stichting Koningspark uit Raamsdonksveer.

De Natuurfederatie heeft, als lid van een klankbordgroep NLDelta, de ambitie om natuurgebieden te verbinden zoals ingebracht in de statusaanvraag Natuurpark NLDelta. Zo zijn er prachtige koppelkansen in de Standhazense polder, ook wel Oude Akkers genoemd. Het gebied ligt ten westen tussen de Amercentrale en het Amertakkanaal. De twee polders zijn al verbonden met een groene corridor en is een belangrijke stapsteen als blauwgroene schakel om naast de Biesbosch de natuurgebieden te verbinden ten oosten van de gemeente Geertruidenberg. De Standhazensedijk stamt uit begin 17e eeuw met Huis ten Halve uit 1731 als monumentaal ijkpunt en heeft een unieke cultuurhistorische waarde in het gebied. Het poldergebied biedt ook veel potentie voor toerisme, bijvoorbeeld een pontje naar Drimmelen en extensieve recreatie.

Blauwgroene schakel

Op 14 maart 2019 ondertekenden de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds de samenwerkingsovereenkomst NLDelta. De zes partners zetten daarmee een belangrijke stap in de ontwikkeling van de delta Biesbosch-Haringvliet. De intentie is om van NLDelta een Nationaal Park van wereldklasse te maken. Het is duidelijk een natuurgebied met potentie, want in 2016 won NLDelta Biesbosch-Haringvliet de juryprijs in de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’.

Johan van den Hout, toenmalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, gelooft in één groot nationaal park, met de Biesbosch als sterk merk. “Naast versterking van natuur, toerisme en recreatie, biedt NLDelta tevens kansen voor de bevordering van leefomgeving en welzijn van bewoners.”

En dat is ook de reden dat Natuurfederatie Geertruidenberg vindt dat de gemeente Geertruidenberg de ambitie van NLDelta moet oppakken en zich mede moet gaan inzetten om dit te realiseren. De gemeente is niet aangesloten bij Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeentes Dordrecht, Werkendam en Drimmelen. Samen met Staatsbosbeheer bestuurt het Parkschap o.a. de ontwikkeling en het beheer van het nationale park. Vanwege nieuwe inzichten en mede gezien de ontwikkelingen rond NLDelta, heeft het bestuur al bijna twee jaar geleden besloten het Parkschap te liquideren en een andere vorm van samenwerking aan te gaan. En daarbij mag ook de gemeente Geertruidenberg niet ontbreken. Natuurfederatie Geertruidenberg ziet in het toekomstige Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet Geertruidenberg als de ‘Poort naar de Biesbosch’. Met als blauwgroene ader laaglandbeek de Donge welke het Nationaal Park NLDelta en het Van Gogh Nationaal Park kan verbinden zodat soorten kunnen migreren tussen deze gebieden en dat ook de trekvis zoals de fint en de elft een paaigebied erbij krijgt. De gemeente moet dan ook zoals gezegd de ambities van NLDelta omarmen en meewerken aan het verbeteren van de bestaande kwaliteiten: natuur, landschap, cultuur en erfgoed. Met deze ambitie omarmt men de doelstellingen van het Nationale Deltaplan Biodiversiteitherstel 2030, dat ondersteund wordt door het ministerie van LNV. Het zou mooi zijn als in dit geval de neuzen van alle partijen (en lijsten) van de gemeente Geertruidenberg deze keer dezelfde kant op staan. Dat zou niet alleen landelijk nieuws zijn, maar ook goed voor de gemeente Geertruidenberg als blauwgroene schakel in een bijzonder ambitieus plan: een Nationaal Park van wereldklasse realiseren.

Sluiten
...

View on Facebook

Visie en ambitie Natuurfederatie in BNdeStem ...

View on Facebook

Blijf op de hoogte

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

NFG wordt gesteund door o.a.:

© Copyright - Natuurfederatie Geertruidenberg