Geachte grondeigenaar,

Allereerst bedankt voor uw interesse in de plaatsing van natuurelementen in het buitengebied van de gemeente Geertruidenberg.

Het is een meerjarenplan om in het buitengebied de biodiversiteit te verbeteren en tevens een herstel van het historische landschap in het buitengebied mogelijk te maken.

De gemeente Geertruidenberg en Brabants Landschap gaan hiervoor inheemse planten aanleveren en vrijwilligers gaan ze plaatsen. Het streven is om elk jaar 1000-1500 meter haagstruweel te plaatsen met een mix van meerdere soorten planten (4 stuks per meter). Ook het aanleggen van vogelbosjes bij gebouwen van landbouwbedrijven is onderdeel van deze actie.

Natuurelementen leveren voor veel actieve landbouwers die aan Eco-regelingen mee doen, extra punten op om snel goud te behalen. (https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/landschapselementen)

Haagstruweel is er al sinds mensenheugenis, vaak geplant als omheining of afscheiding in het landelijk gebied.

In deze actie kiezen we voor de aanplant van een gemengde struweelhaag, bij deze heggenvorm hoeft minder intensief gesnoeid te worden. Doordat struweelhagen niet frequent worden gesnoeid, zijn ze voor de natuur van grotere waarde. De struweelheggen laat men uitgroeien en worden na en om de 5-7 jaar gesnoeid zodat na het snoeien de haag tenminste 1,00 meter hoog blijft en een minimale breedte behoudt van 0,8 meter.

Een vogelbosje is een klein vlakvormig beplantingselement dat voornamelijk uit bes- en doorndragende inheemse struiken bestaat en is minimaal 100 m2 groot.

Wat is de bijdrage voor natuurherstel:

Veel vogels zoals groenlingen, grasmussen en zelfs braamsluiper profiteren van deze landschapselementen. Naast vogels profiteren ook vooral insecten zoals (nacht)vlinders en andere bestuivers zoals wilde bijen, zo ook plaagbestrijders(roofmijten en sluipwespen), maar ook kleine zoogdieren en akkervogels zoals de patrijs, de haas, de wezel etc. vinden hier bescherming.

  • De aanplant is alleen bedoeld bij in gebruik zijnde agrarische grond, bijvoorbeeld langs bufferstroken.
  • De aanplant is niet ter vervanging of voor de inrichting van een tuin direct aan een woning.

Bij interesse alvast onderstaande gegeven aanleveren, zo ook adres en telefoonnummer:

  • Waar ligt het perceel, dit kan aangeleverd worden met een google foto met ingetekend waar de natuurelementen kunnen komen. Daarbij moet rekening worden gehouden met watergangen, omdat deze altijd langs 1 zijde moeten worden onderhouden.
  • Hoeveel bedraagt de lengte van de te plaatsen haagstruweel en/of het oppervlakte van een vogelbos?
  • Welke grondsoort het betreft zand of klei?

De volgorde van aanmeldingen bepaald waar het eerst wordt aangeplant. Het aantal planten is beperkt tot 6000 per jaar. 

Bij vragen bel 0628521969 (Peter Verwaters) of mail naar secretaris@natuurfederatie.nl